• Uncategorized

    Preživjela sam

    Iako je ljeto, kucanje na mojim vratima, onaj prodoran zvuk lomljenja moje teško stečene hrabrosti, izazvao je nervozu, a znoj se pretvara u ledene kapljice na mojoj koži. Spuštam šalicu kave, ali podižem zidove, iste one zidove što si rekao da ih ne prepoznaješ, jer jedino ti kucaš triput. I možda se prevarim, možda zbog čežnje, ali i zbog nesigurnosti, da si ovo ti. Jednom si mi rekao : „𝘓𝘫𝘶𝘣𝘢𝘷 𝘯𝘪𝘬𝘢𝘥𝘢 𝘯𝘦 𝘬𝘶𝘤𝘢.“Ti si pokucao, u velikom i grandioznom stilu, ne mareći kako će moje srce pasti na koljena, zaplakati ponajviše od straha, a potom se uhvatiti za glavu jer jednom je voljelo, jednom je dozvolilo da nauči kako je…