Zapisao sam sve uobičajene klišeje i osnovne elemente koji se moraju naći u našoj knjizi.” Pogledam popis i čitam, naglas: “Alfa muškarac koji voli govoriti...